Ứng dụng Kiểm tra Lương

Tìm hiểu xem bạn đáng được trả lương bao nhiêu bằng cách tải về Ứng dụng Kiểm tra Lương mới của Robert Walters chạy trên iOS hoặc Android.

BẢN KHẢO SÁT LƯƠNG TOÀN CẦU NĂM 2015

Được cung cấp Ở dạng Sách, Ứng dụng hoặc Sách Điện tửLà ấn bản thứ mười sáu, Bản Khảo sát Lương Toàn cầu hàng năm này là cuộc kiểm tra lại toàn diện nhất về lương của nhân viên nghiệp vụ và những xu hướng tuyển dụng trên toàn thế giới.


Hãy yêu cầu cung cấp một bản miễn phí ngay hôm nay, có bản PDF cho Việt Nam, bạn cũng có thể tải về ứng dụng của chúng tôi để xem trên các thiết bị Apple hoặc Android.


Đây là tài liệu đầy đủ nhất, phạm vi đề cập gồm có 24 quốc gia, miễn phí, nó cũng đề cập đến cả Anh Quốc và Ireland, Lục Địa Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á, Châu Úc và New Zealand cũng như Bắc và Nam Mỹ.


Tại Việt Nam, bản khảo sát này đề cập đến hầu hết các lĩnh vực chuyên môn, bao gồm:

  • Bán hàng & Tiếp thị
  • Chuỗi Cung ứng
  • Y tế Kỹ thuật

 
  • Kế toán & Tài chính
  • Các Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính

 
  • Kỹ thuật
  • Nhân Sự
  • Công nghệ Thông tin