CHI TIẾT Ở MỌI MỨC ĐỘ: BẢN KHẢO SÁT LƯƠNG

Tải Về Bản Khảo Sát Lương Năm 2014 Của Robert Walters

Với lần xuất bản thứ 15 của mình, Bản Kháo Sát Lương hàng năm của Robert Walters là bản tóm tắt toàn diện nhất về những xu hướng tuyển dụng trên thế giới cũng như những mức lương hiện có. Đây chính là tiêu chuẩn để bạn có thể đánh giá một cách toàn diện mức lương của những người trong nhóm của bạn, của công ty bạn và của chính bạn.

Hãy đặt trước một bản cho bạn bằng cách điền các thông tin chi tiết theo đường link dưới đây.

Thay vào đó, bạn có thể tải về bản kháo sát đầy đủ hoặc chỉ phần của Việt Nam tại đây.

Bản khảo sát lương toàn diện dày 400 trang hoàn toàn miễn phí, nội dung  bao gồm thông tin dự báo và các phân tích chi tiết về lương bổng ở hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, bản khảo sát bao gồm phần lớn các chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:

  • Tài chính & Kế toán
  • Dịch vụ tài chính và Ngân hàng
  • Kỹ thuật
  • Nhân sự
  • Công nghệ thông tin
  • Kinh doanh và Tiếp thị
  • Chuỗi cung ứng
  • Y tế kỹ thuật

 


Ứng Dụng Kiểm Tra Lương – Hãy Tải Về Ngay

Với thông tin được rút ra từ Bản Khảo Sát Lương toàn cầu thứ 14 của Robert Walters, ứng dụng kiểm tra lương sẽ giúp bạn biết được giá trị của mình tai hơn 20 thị trường việc làm trên toàn thế giới. Ứng dụng phù hợp cho các thiết bị của Apple và Android.
 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robertwalters.rwsc