en
Candidates

Together, we’ll map out career-defining, life-changing pathways to achieve your career ambitions. Browse our range of services, advice, and resources.

Learn more
Services

We understand that no two organisations are the same. Find out more about how we've customised our recruitment offerings to help clients across South East Asia meet their needs.

Read more
About Robert Walters Vietnam

Since our establishment in 2011, our belief remains the same: Building strong relationships with people is vital in a successful partnership.

Learn more

Work for us

Our people are the difference. Hear stories from our people to learn more about a career at Robert Walters Vietnam.

Learn more


Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu

 

English version

Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu
Tháng 10/2021

 

Chính sách này áp dụng cho nhóm các công ty thuộc sở hữu cuối cùng của Robert Walters plc (mã số công ty 03956083) có địa chỉ tại 11 Slingsby Place, St Martin's Courtyard, London, WC2E 9AB, Vương quốc Anh, giao dịch bằng các thương hiệu Robert Walters, Resource Solutions và Walters People (gọi chung là “Tập đoàn Robert Walters”).

Các từ “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đề cập trong chính sách này là nói đến Tập đoàn Robert Walters. 

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Tập đoàn Robert Walters cung cấp:

 • các dịch vụ tư vấn tuyển dụng giúp tìm ứng viên cho các vị trí làm việc lâu dài, theo hợp đồng và tạm thời ở nhiều ngành và khu vực địa lý dưới thương hiệu Robert Walters và Walters People (“Dịch vụ Tuyển dụng”);
 • các dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh hỗ trợ các công ty trong việc tuyển dụng vị trí lâu dài, tuyển dụng vị trí tạm thời, sàng lọc và cung ứng lao động và chuỗi cung ứng (thường được gọi là “RPO”, “MSP” và “Service Procurement Desk Services” (Dịch vụ Hỗ trợ Mua sắm Dịch vụ), và trong chính sách này, các dịch vụ này được gọi chung là “Dịch vụ Thuê ngoài”);
 • các dịch vụ tư vấn, công nghệ và tư vấn khác (“Dịch vụ Tư vấn”). 

Chúng tôi hoạt động thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các đơn vị liên kết và sử dụng các nhà cung cấp khi cần thiết, để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình ở các quốc gia mà chúng tôi thực hiện dịch vụ. 


 • Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn khác đi, chúng tôi hoạt động với vai trò bên kiểm soát dữ liệu khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho Dịch vụ Tuyển dụng và Dịch vụ Tư vấn của chúng tôi. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với khách hàng như một phần của Dịch vụ Tuyển dụng hoặc Dịch vụ Tư vấn, thì rất có thể khách hàng của chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm dữ liệu cá nhân như một phần của quy trình tuyển dụng của họ. 
 • Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn khác đi, chúng tôi là bên xử lý dữ liệu và khách hàng của chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý cho Dịch vụ Thuê ngoài của chúng tôi. Khi chúng tôi đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu, chính sách bảo mật của khách hàng của chúng tôi sẽ được áp dụng. Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn khác đi, nếu một công ty trong Tập đoàn Robert Walters thuê bạn làm một công việc tạm thời, thì công ty trong Tập đoàn Robert Walters thuê bạn đó sẽ là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn.  

Nếu bạn không chắc chắn ai là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ nêu ở mục 13 của chính sách này.

Mục đích của Chính sách Bảo mật Toàn cầu (“chính sách”) là để cho chúng tôi thông báo cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn phải đọc chính sách này cùng với bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố nào liên quan đến dữ liệu, việc bảo vệ dữ liệu, xử lý hợp lý và/hoặc bảo mật mà chúng tôi có thể ban hành tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu có thể áp dụng trong khu vực thuộc quyền tài phán. Chúng không có quyền cao hơn chính sách này trừ khi được chúng tôi quy định khác trong chính sách, thông báo hoặc tuyên bố đó. 

1.    Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người đã được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính được. 

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi được pháp luật cho phép thu thập trên cơ sở khu vực thuộc quyền tài phán. Chúng tôi đưa ra danh sách không đầy đủ về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thường thu thập nhất dưới đây. 

 

 

Loại dữ liệu cá nhân

Mô tả dữ liệu cá nhân

Dữ liệu nhận dạng

Chức danh, họ, tên, tên trước khi kết hôn, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh, số bảo hiểm quốc gia (hoặc thông tin tương đương với số bảo hiểm quốc gia ở quốc gia của bạn), quốc tịch và các thông tin khác liên quan đến cư trú và quốc tịch mà có thể được yêu cầu để thiết lập quyền làm việc ở một quốc gia nhất định, tình trạng hôn nhân và số người phụ thuộc.

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại, thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp và lịch sử về thông tin liên hệ của bạn.

Dữ liệu lịch sử

Lịch sử học vấn và chứng chỉ, lịch sử việc làm, tiền sử phạm tội, mạng xã hội, kỹ năng và bằng cấp cũng như kết quả từ bất kỳ cuộc kiểm tra lý lịch và tiết lộ nào khác ở các quốc gia nơi được phép tiến hành các kiểm tra đó.

Dữ liệu liên quan đến việc làm

Thù lao, lương hưu và phúc lợi hiện tại của bạn, vị trí bạn đang tìm kiếm, lĩnh vực liên quan đến công việc mà bạn quan tâm, tài liệu tham khảo của bên thứ ba (nếu có) và phản hồi về phỏng vấn và đánh giá do chính chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi đưa ra sau khi thực hiện phỏng vấn hoặc đánh giá.

Dữ liệu xác minh

Bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc một loại tài liệu nhận dạng khác và thông tin về người chứng thực thông tin.

Dữ liệu tài chín

Mã ngân hàng (Sort Code) và số tài khoản ngân hàng của bạn và thông tin liên quan đến thuế và kiểm tra tín dụng.

Dữ liệu đa dạng

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu đa dạng cho các mục đích báo cáo của chính phủ, có thể bao gồm nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo hoặc các tín ngưỡng tương tự khác và sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, bao gồm cả thông tin liên quan đến khuyết tật.

Dữ liệu kỹ thuật


Địa chỉ giao thức internet (IP), địa chỉ MAC, dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, dữ liệu vị trí điện thoại di động và công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi.
 
Dữ liệu hồ sơ

Tên người dùng của bạn khi truy cập các dịch vụ của chúng tôi, các sở thích áp dụng cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và các sở thích khác cũng như những sự thật ngầm hiểu hoặc các yếu tố quyết định khác mà chúng tôi có được từ việc phân tích và lập hồ sơ về bạn.

Dữ liệu sử dụng

 

Cách bạn sử dụng và điều hướng ở các trang web của chúng tôi và những gì bạn lướt xem trong các trang web đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập bất kỳ đoạn phim CCTV nào khi bạn đến cơ sở của chúng tôi.

 

Dữ liệu tiếp thị

Sở thích của bạn về việc nhận tiếp thị từ các bên thứ ba và từ chúng tôi cũng như sở thích liên lạc giao tiếp của bạn.

Dữ liệu xin visa

Thông tin liên lạc và danh tính của bạn, lịch sử nhập cư (bao gồm cư trú, tình trạng nhập cư và lịch sử đi lại), tiết lộ về tính cách (bao gồm các hành vi phạm tội, tiết lộ và thông tin liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu về tính cách), tiết lộ về sức khỏe và thông tin liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chí sức khỏe.

Video

Nếu có hoạt động giám sát bằng video tại hoặc gần các văn phòng của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại hình ảnh của bạn ở những nơi được pháp luật cho phép.  Chúng tôi cũng có thể quay video về bạn nếu bạn tham dự một sự kiện do chúng tôi tổ chức khi bạn đã rõ ràng cho phép chúng tôi làm vậy.
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thuộc loại đặc biệt - trong quá trình tuyển dụng hoặc trong khi thực hiện các dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà được coi là nhạy cảm hoặc thuộc loại đặc biệt ở một số quốc gia nhất định. Luật bảo mật địa phương có thể yêu cầu chúng tôi phải có sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý loại dữ liệu cá nhân này. Bạn sẽ được cung cấp một mẫu đơn chấp thuận nếu cần có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn chưa được cung cấp mẫu đơn chấp thuận và bạn tin rằng chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thuộc loại đặc biệt của bạn.

Đối với các ứng viên và người dùng trang web của Tập đoàn Robert Walters, chúng tôi cũng xử lý các loại dữ liệu sau:

 • Dữ liệu Tổng hợp, chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng cụ thể của trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi coi dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân và sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật này; và
 • Dữ liệu Ẩn danh, là dữ liệu được tạo ra từ dữ liệu cá nhân của bạn, tại đó danh tính của bạn đã bị xóa và không thể tìm ra được danh tính bạn từ dữ liệu đó.


Độ tuổi mà một cá nhân được coi là trẻ em khác nhau ở mỗi quốc gia. Chúng tôi thường không thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến cá nhân dưới 18 tuổi.

2.    Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn. Ví dụ: chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn:

 • giao dịch với chúng tôi trực tiếp, qua điện thoại, thư, fax, email hoặc qua các trang web của chúng tôi;
 • đăng ký với chúng tôi (ví dụ: tại hội chợ nghề nghiệp);
 • gửi bất kỳ thông tin nào khác cho chúng tôi, chẳng hạn như CV;
 • hoàn thành đánh giá tâm lý hoặc các đánh giá khác;
 • đăng ký nhận email thông báo việc làm;
 • đăng ký nhận các ấn phẩm của chúng tôi;
 • tham dự một sự kiện mà chúng tôi tổ chức;
 • tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát; và/hoặc
 • gửi phản hồi cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các kênh của bên thứ ba sau để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn:

 • các tổ chức sàng lọc và kiểm tra lý lịch trước khi tuyển dụng nếu được phép trong khu vực thuộc quyền tài phán;
 • khách hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của họ;
 • các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý, chẳng hạn như cơ quan thuế và an sinh xã hội;
 • các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các cơ quan tuyển dụng và việc làm khác, các nhà cung cấp bảng dán thông báo việc làm và nhà tổng hợp việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý của chúng tôi thuộc chuỗi cung ứng của chúng tôi;
 • các cơ quan tuyển dụng khác;
 • các nhà cung cấp phân tích, chẳng hạn như Google Analytics và nhiều nơi dán thông báo việc làm khác nhau; và
 • các nền tảng truyền thông, chẳng hạn như Adobe Marketo, Cison và PR.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn có sẵn công khai nếu được phép tại khu vực thuộc quyền tài phán, bao gồm:

 • danh tính và dữ liệu lịch sử của bạn từ các trang mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn, Twitter và Facebook;
 • dữ liệu danh tính và thông tin liên hệ của bạn từ sổ đăng ký công ty và thương mại hoặc sổ đăng ký bầu cử; và
 • danh tính của bạn, từ bằng cấp và danh sách thành viên của các cơ quan chuyên môn.

Chúng tôi cho phép bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của Tập đoàn Robert Walters bằng tài khoản LinkedIn, Facebook hoặc Google (“Tài khoản Mạng Xã hội”) để bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi một cách đơn giản và dễ dàng mà không cần phải tạo một tài khoản cụ thể với chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng tính năng này, chúng tôi sẽ xử lý tên và địa chỉ email chính của bạn trên Tài khoản mạng xã hội của bạn theo chính sách này.

Cookie là dữ liệu văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn và được tạo bởi máy chủ của trang web. Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu cá nhân của bạn qua cookie khi bạn truy cập các trang web của Tập đoàn Robert Walters, phù hợp với cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những cookie này, bao gồm cách chúng tôi sử dụng chúng và những lựa chọn nào có sẵn cho bạn, bằng cách đọc Chính sách về Cookie của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie tại http://www.allaboutcookies.org/.

3.    Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép và việc sử dụng được nêu dưới đây sẽ tuân theo yêu cầu đó.

Ứng viên

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý để:

 • cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp, tuyển dụng và/hoặc các dịch vụ trung gian liên quan đến bạn hoặc cho bạn;
 • khớp thông tin chi tiết của bạn với các vị trí tuyển dụng mà chúng tôi cho là phù hợp với bạn để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với chúng;
 • cho phép bạn gửi CV, nộp đơn xin các công việc cụ thể hoặc đăng ký nhận thông báo việc làm của chúng tôi để chúng tôi có thể thông báo cho bạn khi có các vị trí tuyển dụng liên quan;
 • thay mặt bạn xin việc bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho khách hàng;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng nếu khách hàng muốn tiếp tục với đơn xin việc của bạn;
 • hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với khách hàng của chúng tôi;
 • thông báo cho bạn về bất kỳ sự phát triển ngành nghề, sự kiện, chương trình khuyến mãi và cuộc thi nào có liên quan, và để truyền đạt bất kỳ thông tin liên quan nào khác;
 • trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn;
 • tiến hành phân tích thống kê;
 • gám sát sự đa dạng;
 • tuân thủ các cam kết theo quy định của chúng tôi;
 • theo đuổi hoặc bảo vệ một trái quyền theo luật;
 • tiến hành sàng lọc trước khi tuyển dụng;
 • ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm mà luật pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện việc giám sát đó; và
 • cung cấp cho bạn thêm thông tin mà bạn có thể quan tâm về thị trường việc làm và cơ hội việc làm.

Thông tin liên hệ (nhân sự của khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng của chúng tôi)

Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý để:

 • cung cấp dịch vụ tuyển dụng và / hoặc dịch vụ trung gian liên quan cho công ty mà bạn đại diện, là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng cho công ty mà bạn đại diện, là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi;
 • hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với công ty mà bạn đại diện, là khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng của chúng tôi;
 • thông báo cho bạn về bất kỳ sự phát triển của ngành nghề, sự kiện, chương trình khuyến mãi và cuộc thi liên quan nào trong ngành, và để truyền đạt bất kỳ thông tin liên quan nào khác mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm đến thị trường lao động và/hoặc các dịch vụ của chúng tôi;
 • trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn;
 • thực hiện các cuộc phân tích hoặc khảo sát thống kê với tư cách là đầu mối liên hệ của các khách hàng và khách hàng tiềm năng;
 • tuân thủ các cam kết theo quy định của chúng tôi;
 • theo đuổi hoặc bảo vệ một yêu cầu hợp pháp; và
 • ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm, khi luật pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện việc giám sát như vậy.            

Người dùng trang web:

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý để:

 • cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi và khiến phương thức hoạt động của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn (bao gồm điều chỉnh trang web cho phù hợp với yêu cầu của bạn);
 • cho bạn biết về các dịch vụ tuyển dụng của chúng tôi ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi;
 • gửi cho bạn các thông tin truyền thông mà bạn đã cho biết là mình sẽ rất vui khi nhận được thông tin đó hoặc đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, có thể bao gồm các thông tin sau:

o   Bản tin điện tử và bản tin dạng bản cứng;

o   Email về các dịch vụ chúng tôi cung cấp và ra mắt sản phẩm mới;

o   Nhắc nhở khi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể đến hạn gia hạn; và

o   Cơ hội tham gia nghiên cứu thị trường.

Tùy thuộc vào cách liên lạc ưa thích mà bạn chọn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua bưu điện, điện thoại, SMS, email hoặc các phương tiện điện tử khác như qua mạng xã hội và phương tiện kỹ thuật số. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu sử dụng của bạn để giúp đảm bảo rằng thông báo này được cá nhân hóa và phù hợp với bạn.

Người chứng thực thông tin:

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoàn toàn cho mục đích xác minh thông tin ứng viên.

Người xin visa:

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý nhằm mục đích chuẩn bị và xử lý đơn xin visa của bạn và các dịch vụ nhập cư liên quan.

4.    Dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ với ai

Theo quy định của địa phương trong khu vực thuộc quyền tài phán, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:

 • bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Robert Walters;
 • chủ sở hữu lao động hoặc người thuê tiềm năng;
 • các công ty tuyển dụng hoặc tổ chức trung gian khác có liên quan đến việc quản lý việc cung cấp nhân sự;
 • các bên xử lý dữ liệu của Tập đoàn Robert Walters;
 • các tổ chức sàng lọc và kiểm tra lý lịch trước khi tuyển dụng;
 • những người chứng thực thông tin của bạn;
 • chủ sở hữu lao động trước đây của bạn và các cơ sở giáo dục có liên quan;
 • các cơ quan chuyên môn của bạn;
 • các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý, chẳng hạn như cơ quan thuế và an sinh xã hội;
 • các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các cơ quan tuyển dụng và việc làm khác, các nhà cung cấp bảng dán thông báo việc làm và nhà tổng hợp việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý của chúng tôi thuộc chuỗi cung ứng của chúng tôi; và
 • các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhất các bộ phận của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc hợp nhất với họ. Nếu có sự thay đổi về cơ cấu doanh nghiệp của chúng tôi, bất kỳ chủ sở hữu mới nào cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như được quy định trong chính sách này.

Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách này.

5.    Cơ sở pháp lý

Ở một số quốc gia nhất định, các công ty của chúng tôi hoạt động với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu được yêu cầu thiết lập cơ sở pháp lý theo quy định của luật pháp hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với bạn, nếu được yêu cầu làm như vậy, chúng tôi sẽ dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

Cơ sở pháp lý

Mục đích được cho phép

Trường hợp bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích được cho phép.

Ví dụ:

 • khi bạn tạo một tài khoản trang web với chúng tôi;
 • khi luật pháp yêu cầu chúng tôi thu thập sự chấp thuận rõ ràng của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; và
 • khi bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn. 

Trường hợp chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Ví dụ:

 • để thực hiện kiểm tra lý lịch theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
 • tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi liên quan đến việc tuân thủ thuế và tài chính;
 • cho các mục đích giám sát và báo cáo cơ hội bình đẳng;
 • để hợp tác với các cơ quan quản lý của chúng tôi và các cơ quan công quyền khác;
 • để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà chúng tôi phải tuân thủ theo các quy tắc và luật hiện hành.  

Trường hợp chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng, chúng tôi có thể ký kết hoặc đã ký kết với bạn.

Ví dụ:

 • để tuyển dụng/thuê bạn nếu bạn đang nộp đơn xin việc với chúng tôi; và
 • để tham gia hoặc thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn nếu bạn là nhà cung cấp hoặc cố vấn bên ngoài.

Trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và lợi ích và quyền cơ bản của bạn không cao hơn những lợi ích đó.

 

Ví dụ:

 

 • để đưa ra và cung cấp các dịch vụ tuyển dụng của chúng tôi cho bạn và để đánh giá kỹ năng của bạn so với các vị trí tuyển dụng của chúng tôi với khách hàng của chúng tôi;
 • để cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị để hỗ trợ bạn tìm kiếm việc làm;
 • để quản lý các phàn nàn và khiếu nại pháp lý;
 • để tiến hành kiểm tra lý lịch thích hợp nếu bạn được chúng tôi tuyển dụng/thuê;
 • chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty thuộc Tập đoàn Robert Walters;
 • chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi; và
 • chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chủ sở hữu lao động tiềm năng và các khách hàng khác (bao gồm cả khách hàng MSP) của chúng tôi, những người có thể cung cấp cơ hội việc làm trong tổ chức của họ. 

 

Nếu bạn muốn biết chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở mục 13 của chính sách này.

6.    Lưu giữ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập cho mục đích đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi coi mối quan hệ của chúng tôi với bạn là mối quan hệ mà hỗ trợ sự nghiệp của bạn thông qua nhiều vị trí và công việc. Do đó, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian mà về mặt vật chất quan trọng hơn là chỉ một vị trí việc làm nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có mối quan hệ lâu dài với bạn.  

Chúng tôi sẽ hủy bỏ một cách thích hợp và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu đó không còn được cần đến.  Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố sau:

 • số lượng và bản chất của dữ liệu cá nhân đó;
 • mức độ nhạy cảm của dữ liệu;
 • nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đó;
 • các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các cách khác hay không; và
 • các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Khi chúng tôi đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu cho khách hàng, bên kiểm soát dữ liệu, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn theo khoảng thời gian lưu giữ mà khách hàng của chúng tôi quy định.

7.    Các quyền của bạn

Quốc gia bạn đang sinh sống và luật bảo mật hiện hành xác định quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Các quyền này có thể bao gồm

Quyền

Mô tả quyền

Quyền được thông báo

về dữ liệu cá nhân của bạn và chi tiết về việc xử trí và xử lý dữ liệu và thông tin cá nhân đó, bao gồm, nếu có thể, các biện pháp bảo vệ được sử dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi chuyển dữ liệu đó ra khỏi lãnh thổ mà dữ liệu được thu thập;

Quyền truy cập

 

vào dữ liệu cá nhân của bạn và lấy thông tin về cách chúng tôi xử trí và xử lý dữ liệu đó;

 

Quyền được sửa đúng những thông tin không chính xác

nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bao gồm cả việc làm cho những dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ trở nên đầy đủ;

Quyền xóa

 

dữ liệu cá nhân của bạn, còn được gọi là “quyền được làm cho quên”. Chúng tôi không xóa dữ liệu cá nhân khỏi các tệp sao lưu của chúng tôi vốn được tạo cho mục đích khôi phục dữ liệu sau thảm họa và không dễ dàng truy cập được;

 

Quyền hạn chế xử trí và xử lý

dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả việc yêu cầu chúng tôi chặn tệp dữ liệu cá nhân của bạn;

Quyền di chuyển, sao chép hoặc chuyển

 

dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức khác, còn được gọi là “khả năng di chuyển dữ liệu”;

Quyền phản đối

việc thao tác và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định, đặc biệt là dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp và dữ liệu cá nhân được thao tác và xử lý vì những lý do nhất định dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

Quyền rút lại sự đồng ý

 

hoặc sự cho phép mà trước đây bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi xử trí và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như cho các mục đích tiếp thị bằng phương thức điện tử;

 

Quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động

khi việc đưa ra quyết định tự động như vậy có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn; và

Quyền khiếu nại

 

với chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; hoặc cơ quan quản lý thực thi luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ nêu ở mục 13 của chính sách này nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào của mình.

 

Khi được pháp luật cho phép, bạn có thể bị tính phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác mà có thể áp dụng. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu yêu cầu của bạn có mất phí trước khi chúng tôi hoàn thành yêu cầu đó.

 

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu một số thông tin nhất định để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn, đảm bảo quyền thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn trong bảng ở trên và ngăn dữ liệu cá nhân của bạn bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó.

 

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu hợp pháp trong bất kỳ khung thời gian pháp lý nào.

8.    Công nghệ

Chúng tôi sẽ luôn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn một cách chính đáng. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng các bộ lọc công nghệ để phân loại qua các đơn xin việc mà chúng tôi nhận được và để khớp ứng viên cho các vị trí công việc cụ thể. Nếu chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ ở mức độ đáng kể khi đánh giá đơn xin việc của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc này. Vui lòng cho chúng tôi biết khi chúng tôi liên hệ với bạn nếu bạn cảm thấy có những yếu tố khác mà chúng tôi nên xem xét trong đơn xin việc của bạn.

9.    Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách kết hợp cả phương thức lưu trữ an toàn trên máy tính và tệp trên giấy.

Chúng tôi có sẵn mức độ bảo mật thích hợp đối với dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại việc mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng vô tình đối với dữ liệu đó.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với nguy cơ bị tổn hại có thể xảy ra do xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp, mất mát, phá hủy hoặc thay đổi ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp, truy cập (hoặc tiết lộ) trái phép hoặc gây thiệt hại cho dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:

 • khóa và hệ thống an ninh;
 • mã hóa
 • tên người dùng và mật khẩu;
 • kiểm tra virus;
 • các thủ tục kiểm toán và kiểm tra thường xuyên tính toàn vẹn của dữ liệu; và
 • ghi lại việc di chuyển các tệp.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn ở các đối tượng là nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác cần được biết cho mục đích công việc. Họ chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo các biện pháp kiểm soát truy cập được liệt kê ở trên. Họ cũng phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã đồng ý về các biện pháp liên quan đến bảo mật với các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo rằng dữ liệu được các bên thứ ba đó xử lý theo cách nhất quán với cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng đã đưa ra các quy trình để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân nghi ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan giám sát hiện hành nào mà về mặt pháp lý chúng tôi bắt buộc phải thông báo.

Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng sai, mất mát hoặc truy cập trái phép nào vào dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở mục 13 của chính sách này.

10.    Lưu trữ và chuyển dữ liệu cá nhân

 • Dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ Vương quốc Anh hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (“Dữ liệu Cá nhân ở Vương quốc Anh hoặc EEA”)

Do tính chất toàn cầu của công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển Dữ liệu Cá nhân ở Vương quốc Anh và EEA ra bên ngoài Vương quốc Anh và EEA. Ví dụ: chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc Tập đoàn Robert Walters, các nhà cung cấp dịch vụ và chính phủ hoặc cơ quan công quyền để thực hiện các dịch vụ tuyển dụng và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân ở Vương quốc Anh và EEA ra bên ngoài Vương quốc Anh và EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng, chẳng hạn như bằng cách sử dụng các thỏa thuận hợp đồng đã được phê duyệt, trừ khi áp dụng các ngoại lệ nhất định hoặc chúng tôi được phép làm như vậy. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi đã thực hiện.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân ở Vương quốc Anh và EEA có thể chuyển những dữ liệu đó ra bên ngoài Vương quốc Anh và EEA. 

 • Dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ bên ngoài Vương quốc Anh hoặc EEA (“Dữ liệu Cá nhân không phải ở Vương quốc Anh và không phải ở EEA”)

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân ở các quốc gia sau bên ngoài Vương quốc Anh và EEA: Châu Phi, Úc, Braxin, Canada, Chi-lê, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mêxicô, Trung Đông, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Do tính chất toàn cầu của công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển Dữ liệu Cá nhân không phải ở Vương quốc Anh và không phải ở EEA ra bên ngoài lãnh thổ ban đầu mà dữ liệu được thu thập (“Lãnh thổ Ban đầu”). Ví dụ: chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc Tập đoàn Robert Walters hoặc các chủ sở hữu lao động tiềm năng trên toàn thế giới ở bất kỳ quốc gia nào được liệt kê ở trên, và cho các nhà cung cấp dịch vụ và chính phủ hoặc cơ quan công quyền để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân không phải ở Vương quốc Anh và không phải ở EEA ra bên ngoài Lãnh thổ Ban đầu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu đó được thực hiện theo luật hiện hành. Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân không phải ở Vương quốc Anh và không phải ở EEA có thể chuyển những dữ liệu đó ra bên ngoài Lãnh thổ Ban đầu.  

11.    Chính sách bảo mật của các bên thứ ba

Chính sách này giải thích cách Tập đoàn Robert Walters xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng đọc cả các chính sách bảo mật của các nền tảng mạng xã hội và các trang web của bên thứ ba mà qua đó bạn đến được trang web của Tập đoàn Robert Walters. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật được cung cấp bởi các trang web này trước khi cung cấp cho họ dữ liệu cá nhân của bạn.

12.    Các thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này theo thời gian. Các thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi bảy ngày trước khi có hiệu lực. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi khẩn cấp đối với chính sách này khi chúng tôi tin rằng việc làm như vậy là hợp lý, ví dụ: để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

13.    Cách thức liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về thực hành bảo mật của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu thực hiện quyền bảo mật của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể:

 • Gửi email cho chúng tôi đến hòm thư dành cho quốc gia của bạn dưới đây:

Châu Phi và Trung Đông

dataprotection@robertwalters.com

Úc và New Zealand

ANZPrivacyOfficer@robertwalters.com.au

Braxin

DataProtectionBR@RobertWalters.com

Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh

dataprotection@robertwalters.com hoặc dataprotection@resourcesolutions.com

Đại Trung Quốc và Đông Nam Á (Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam)

ContactSEAC@robertwalters.com

Nhật Bản

privacy@robertwalters.co.jp

Singapore

SingaporeDPOs@robertwalters.com.sg

Hàn Quốc

privacy@robertwalters.co.kr

Thụy Sĩ

dataprotection@robertwalters.com

Hoa Kỳ và Canada

dataprotection@robertwalters.com hoặc dataprotection@resourcesolutions.com

Braxin, Chilê và Mêxicô

dataprotectionLATAM@robertwalters.com

 • Liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi: 

Richard Harris
DPO@robertwalters.com

 

 • Liên hệ với đại diện tại Liên Minh Châu Âu của chúng tôi (DÀNH RIÊNG CHO RESOURCE SOLUTIONS VƯƠNG QUỐC ANH):

Sandy Scott
eu.representative@robertwalters.com

 

14.    Thông tin dành riêng cho từng quốc gia

Hoa Kỳ, California

Các hoạt động xử lý dữ liệu mà chúng tôi thực hiện đối với thông tin cá nhân của cư dân California (“dữ liệu California”) hiện không nằm trong phạm vi của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Nếu điều này thay đổi theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này cho phù hợp. 

Hãy yên tâm rằng chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ thực hành tốt nhất của ngành nghề khi xử lý dữ liệu California.

Úc

Quy trình gửi đơn khiếu nại nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị chúng tôi xử lý sai:

 • Chúng tôi sẽ xác nhận là đã nhận được đơn khiếu nại của bạn và phản hồi đơn đó trong vòng 30 ngày.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác nhận tính xác thực của khiếu nại và thông tin liên hệ đã cung cấp cho chúng tôi;
 • Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin về khiếu nại nếu cần thiết;
 • Nếu khiếu nại có thể được giải quyết bằng các thủ tục tiếp cận và sửa chữa hoặc một số giải pháp khác, chúng tôi sẽ đề xuất những giải pháp này cho bạn như những giải pháp khả thi (trên cơ sở bí mật và không có định kiến khi cần thiết);
 • Nếu chúng tôi không trả lời khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày, hoặc chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến chương trình giải quyết tranh chấp bên ngoài mà chúng tôi trực thuộc hoặc Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc.
 •